با توجه به اطلاعیه صندوق حمایت از مدارس غیر دولتی کشور ، همه دوره های ضمن خدمت که در سامانه مشارکت های مردمی ثبت نام شده است برای ایجاد هماهنگی تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد و بدیهی است پس از دریافت شیوه نامه ، زمان و مکان و نحوه برگزاری اعلام خواهد شد.

موسسه مهاد دین و دانش

مجری برگزاری دوره های آموزشی آموزگاران پیش دبستانی و ابتدایی

داراری مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان و مورد تائید وزارت آموزش و پرورش

برگزاری دوره های آموزشی متنوع

صدور گواهینامه